Bij individuele begeleiding staat het je eigen maken van algemene dagelijkse vaardigheden en zelfredzaamheid centraal. Het gaat hierbij vaak om mensen met een klein sociaal netwerk en deelnemers die (tijdelijk) moeilijk in een groep kunnen participeren. Begeleiding is bedoeld voor iedereen van 18 jaar of ouder vanuit de WMO voorziening of PGB. Begeleiding kan zich richten op de volgende gebieden:

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Huiselijke relaties
 • Verslaving
 • Activiteiten in het dagelijks leven
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie
 • Contacten met instanties
 • Ambulante nazorg na jeugdzorg traject

Omdat individuele begeleiding zo veelomvattend is, en voor iedereen anders, begin ik altijd met een plan van aanpak waarin ik samen met de hulpvrager de doelen opstellen om op die manier een traject op maat aan te bieden. Begeleiding vindt dan ook, waar mogelijk, zoveel mogelijk thuis plaats.

Zorg voor Jezelf helpt en ondersteunt bij het aanvragen van de WMO-indicatie bij betreffende gemeente.

Eigen Bijdrage.

Wanneer je een WMO-indicatie krijgt vanuit de gemeente dan moet je hier een eigen bijdrage voor betalen aan het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en de gezinssamenstelling. Voor verdere informatie kun je kijken op de site www.hetcak.nl of bellen met 0800-1925

Neem direct contact met mij op